Kullanım Şartları

indirprg.com’in GİZLİLİK FAALİYETİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI BİLDİRİMİ

 

indirprg.com Gizlilik Politikasına Giriş
indirprg.com’e (“Web Sitesi” olarak da bilinir) giriş yaparak, aşağıda listelenen verilerin kaydedilmesi için gerekli koşulları kabul etmiş sayılırsınız:

Verilerinizi alma ve saklama prosedürü
6698 nolu gizliliğin korunmasına dair yasa uyarınca, indirprg.com kayıt formlarını, anketleri, haber bültenlerini, kullanıcı kayıtlarını kullanabilir, çerezler vb. web sitesine bağlanmak için. Paylaştığınız kişisel verilerin süpervizörüdür. .

Bu bağlamda indirprg.com, hizmetleri erişilebilir kılmak için kişisel verilerinizi kaydeder, sınıflandırır, günceller ve işler. indirprg.comayrıca, açık onay vermesine ve kişisel verileri yasaların gerektirdiği şekilde üçüncü şahıslarla paylaşmaya yetkilidir.

Bu bağlamda işlenecek kişisel veriler:

İnternete Bağlanırken Paylaşılan Veriler: Kullanıcıların web sitesini kullanmadan önce veya kullanırken gönüllü olarak paylaştığı kişisel veriler. Bu veri türü, web sitesiyle paylaşılan tüm kişisel verileri içerir. Örneğin, kullanıcı adları, iletişim bilgileri ve sosyal ağ profilleri bu veri kategorisine girer.
Web Sitesini kullanırken toplanan veriler: Web sitesi kullanım verilerinin çerezler ve Heatmap sistemleri gibi çeşitli teknoloji araçlarından hesaplanmasını içerir. Örneğin, kullanıcıların ilgi alanları ve web sitelerinin kullanımı hakkındaki veriler bu kategoriye girmektedir.
Hızlı yetkilendirme olmadan tedavi edilebilir veriler
indirprg.com, kişisel verilerinizi isteğinize cevap vermek veya işlemleri kolaylaştırmak için sözleşmenizle birlikte kullanabilir. Bununla birlikte, geçerli mevzuata göre, aşağıdaki koşullardan herhangi biri listelenirse, kişisel veriler kullanıcının rızası olmadan işlenebilir:

Bir sözleşmenin bir bölümünü oluşturan kişisel verilerin, ihtiyacın sözleşmenin uygulanması ile doğrudan ilgili olması şartıyla
işlenmesi gerekiyorsa, Kişisel verilerin işlenmesi, tespiti, yürütülmesi veya hakların korunması,
Kişisel veriler kullanıcı tarafından zaten kamuya açıklanmışsa
, kişisel işlemlerin veri denetleyicisinin yasal çıkarları için zorunlu olması halinde, bu işlemin haklarını ihlal etmemesi koşuluyla ve kullanıcının temel özgürlükleri.
Bu yasa ile sağlanıyorsa.
Bağlantılı Üçüncü Tarafların Kapsamı
Verilerinizi paylaşabileceğiniz üçüncü taraflar şunları içerir:

Elektronik Haberleşme Kanunu (5809 sayılı Kanun) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verileri almaya yetkili
gerçek ve tüzel kişiler , indirprg.com servis personeli ve tüzel kişiler, program ortakları ile işbirliği yapar. indirprg.com’in ve diğer üçüncü taraflarla bugünün ve geleceği.
Kullanıcı Hakları
Gizlilik Yasası’nın 11’inci bölümünde haklarınız var:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini bilmek, Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini
ilgilendiren bilgi istemek,
Verilerinizin neden işlendiğini ve kişisel verilerinizin belirli bir amaç için doğru kullanıldığını öğrenmek,
Yabancı üçüncü şahıslar veya Kişisel verilerinizin aktarıldığını bilmek
, Yanlış veya yanlış muamele durumunda kişisel verilerinizin düzeltilmesini istemek,
Yasanın 7. maddesine uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya anonim olmasını isteyin. Tedavi gerekçesi sona ererse ve başka bir yasak yoksa gizliliğin korunması,
Kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü şahıslardan haberdar olmak istiyorsunuz, Kişisel verilerin
yasadışı işlenmesi nedeniyle kayıp durumunda tazminat isteyin.
Banka bilgileri
Banka bilgileriniz, Stripe gibi satış noktası servis sağlayıcıları tarafından işlenecektir.

diğer
Kişisel verileriniz, web sitesinin yerel alanlarda veya yurtdışında kullandığı veya sahibi olduğu sunucularda saklanır.
indirprg.com’in veri denetçisi olarak çalışması sırasında, kişisel verilerin depolanma süresi üç yıldır.
Web sitesi, kişisel teknik bilgilerin depolanması için gereken teknik ve teknolojik standartlara uygun olarak olağan bakımını gerçekleştirecektir.
Web sitesi gizlilik politikasını istediği zaman değiştirebilir. Değişiklikler yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır.

En Çok İndirilenler